Kies Keurig? een interactieve kwaliteitsmonitor voor de praktijk. Doe ik het wel goed? Kies als je durft! (13 krt )

21 Sep 2018

Informatie

een kennismakingsmiddag en een jaarlijkse themadag, theoretische cursus

Details
Cursusleider:Dr. N.J.M. Opdam en M. Laske, MScDocenten:Dr. N.J.M. Opdam en M. Laske, MScStart datum:2018-09-21Andere data:vrijdag 21 september 2018Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 750.00Kosten uitleg:abonnementsprijs per jaar, jaarlijks opzegbaar voor 1 dec.Maximaal aantal deelnemers:50
Inhoud

 Inhoud van de cursus:

Hoe lang gaan mijn kronen en vullingen nou mee? Wat is het succes van de endo’s in onze praktijk? En zijn we te voortvarend met de beslissing tot restauratief ingrijpen? Wat vinden mijn patiënten nou eigenlijk belangrijk? Dit zijn enkele van de vele vragen die tandartsen dagelijks bezighouden. Op veel cursussen leert u ‘hoe het zou moeten’ waarbij soms jaloersmakende casuïstiek het idee geeft dat de norm voor wat goede tandheelkunde is erg hoog ligt. In de praktijk van alledag met alle noodzakelijke compromissen zijn dergelijke hoogwaardige resultaten vaak onhaalbaar en bekruipt de vraag: doe ik het wel goed?

Doelstelling

Het doel van de cursus is dat de tandarts wordt begeleid in het zichtbaar maken en het evalueren van de eigen kwaliteit van het tandheelkundig werken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de elektronische patiëntendossiers en uitkomsten worden binnen de deelnemersgroep besproken. Tevens worden in de cursus bepaalde tandheelkundige thema’s aan de orde gesteld en worden huiswerk opdrachten gegeven zoals het verzamelen van bepaalde soorten casuïstiek. Ook Online kennistoetsen dienen ervoor klinische beslissingen te kunnen vergelijken. Dataverwerking vindt plaats door onderzoekers van het Radboudumc en retourinformatie vindt regelmatig plaats. Alle data worden anoniem verwerkt en gepresenteerd.

De cursus bestaat uit:

  1. een kennismakingsmiddag waarbij het cursusprogramma wordt uitgelegd en opdrachten t.a.v. het jaarlijkse thema worden gegeven

  2. een jaarlijkse themadag waarbij een specifiek onderwerp uitgebreid aan de orde komt en ondersteund wordt met gegevens uit onderzoek. Voor 2018 is het thema “beslissen tot restauratieve interventie bij carieuze laesies”

  3. vanuit geanonimiseerde digitale gegevens uit de patiëntjournaals worden uitkomsten als levensduur van restauratief werk als invloed van patiëntenrisico’s op de resultaten en behandelbeslissingen zichtbaar gemaakt

  4. een keurmerk dat door het Radboudumc wordt verleend aan de praktijk waarbij de praktijk laat zien dat zij meedoen met dit kwaliteit monitorings project

  5. eenmaal per jaar ontvangt de tandarts een kort rapport omtrent een specifieke kwaliteitsindicator voor de praktijk, bijvoorbeeld ten behoeve van een jaarrapport

  6. (in ontwikkeling) Een patiëntenvragenlijst die door patiënten digitaal wordt ingevuld in de met betrekking tot mondgezondheid en behandelingservaringen. De uitslagen kunnen worden gebruikt door de tandarts als patiënten tevredenheidonderzoek.

Voorwaarden:

Tandarts is BIG geregistreerd.

Voor digitale dataverzameling is Exquise als software noodzakelijk, andere softwaresystemen kunnen mogelijk volgen; eventueel in overleg vanuit andere softwarepakketten op papier aanleveren.

In de praktijk bestaat de mogelijkheid tot het maken van intra-orale röntgen opnamen van goede kwaliteit en tot het maken van goede mondfoto’s.

Wat krijgt u bij deze cursus?

- kennismakingsmiddag met opdrachten om uit te voeren in de praktijk
- jaarlijkse thema dag met specifiek onderwerp
- terugkoppeling vanuit de eigen praktijk: Hoe doen we het?
- uitslag patiëntenvragenlijst
- ca 20 krt punten
- RADBOUDUMC keurmerk voor de praktijk

CV Dr. N.J.M. Opdam
Niek Opdam, is als Universitair hoofddocent verbonden aan het Radboud UMC Nijmegen.  Naast het geven van onderwijs doet hij onderzoek op het terrein van de restauratieve tandheelkunde met als speciale aandachtsgebieden levensduur van restauratief werk in de algemene praktijk, secundaire cariës en gebitsslijtage.  In 1998 promoveerde hij op een proefschrift met als titel "Clinical procedures for posterior composite restorations". Van zijn hand zijn meer dan 100 artikelen in internationale tijdschriften en hij verzorgde lezingen en cursussen in Nederland, België, Duitsland, Groot Brittannië, Denemarken, Noorwegen,Brazilië en de VS. Van 2012-2014 was hij Visiting Professor aan de Federal University of Pelotas, Brazilië. Niek Opdam is voorzitter van de Academy of Operative Dentistry European Section en de practice based research Group van de IADR.  Niek Opdam heeft een parttime verwijspraktijk met als differentiatie de adhesieve tandheelkunde in Ulft in Oost Gelderland. In zijn praktijk behandelt hij veel patiënten met gebitsslijtage. 

CV Dhr. M. Laske MSc
Mark Laske
Afgestudeerd aan de Radboud universiteit Nijmegen 2013
PhD project Practice Based Research, Radboudumc
Tandarts CBT (MFP), Radboudumc
Algemeen practicus in tandartspraktijk Dronten

 

 

 

 

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.