Uw zorgplan, mijn zorg (6 krt)

4 Oct 2019

Informatie

eendaagse theoretische cursus

Details
Cursusleider:PAOT bureauDocenten:drs. Peter Lakerveld; Mr. dr. Wolter BrandsStart datum:2019-10-04Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:TandartsKosten:€ 395.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:15
Inhoud

Inhoud van de cursus:

Richtlijnen, protocollen, behandelplan en zorgplan, allemaal begrippen van deze tijd. Waarom maakt u eigenlijk een zorgplan? Omdat het moet van IGZ? Nee, het belang van de patiënt staat voorop. Maar u heeft er ook zelf baat bij. De manier waarop u de kwaliteit van uw werkt moet borgen verandert in hoog tempo. VGZ zoekt naar de mogelijkheid om een hoofdbehandelaar de hele behandeling te laten vergoeden. U moet samenwerken met een geregistreerd mondhygiëniste. Mondzorg is keten zorg. Wie is de regisseur. We kijken steeds meer naar het zorgplan als essentieel onderdeel van het kwaliteitssysteem waarmee u de kwaliteit van den zorg borgt.  

De mondzorg van vandaag is aanzienlijk complexer dan decennia geleden. En niet alleen omdat er  technische gezien nu veel meer mogelijk is dan alleen het maken van een volledige prothese of aandacht geven aan mondhygiëne. De moderne mondzorg geeft de tandarts een breed scala aan behandelmogelijkheden. Maar niet alleen dat, er is grote groep gedifferentieerde behandelaars ontstaan, op academisch niveau maar ook lager opgeleid.  In delegatie kan een groot aantal  (voor)behouden werkzaamheden worden uitgevoerd. Het is voor de tandarts al lastig om het overzicht te behouden, laat staan voor de patiënt.  Naarmate de zorg complexer wordt, is het belangrijker een overzicht te behouden.  Een zorgplan, gericht op de lange termijn is daarvoor noodzakelijk. Het informeert de patiënt op hoofdlijnen over de zorginhoudelijke mogelijkheden maar bevat ook de hoofdlijnen voor de samenwerking in het tandheelkundig team.  Dit zorgplan en het opstellen en wijzigen er van, kent niet alleen tandheelkundig technische aspecten, maar ook  veel juridisch ethische aspecten. Te veel om al deze aspecten in een dag volledig uit te diepen. Aan de hand van een aantal casus komen zowel de theoretische aspecten als het vullen van het zorgplan globaal aan de orde. Thema’s zijn dan de waarde van richtlijnen, een goed dossier, en de verdeling van behandelingen over verschillende mondzorgverleners, de toestemming en het wijzigen van het zorgplan. Uiteindelijk wordt het geheel getoetst aan de informatieplicht.  Wanneer is het zorgplan voldoende gevuld als basis voor een bewuste keus van de patiënt voor behandeling.

CV Drs. P. Lakerveld
Coördinerend specialistisch senior inspecteur mondzorg bij de IGZ.,eerder werkzaam als algemeen prakticus, bestuurlijk bij stichting Tandwiel, als adviserend tandarts bij zorgverzekeraar Achmea en bestuurlijk bij zorgverzekeraar Salland/Eno.

CV Mr. dr. W. Brands
Wolter Brands werkt als tandarts (maat) in een groepspraktijk en is plaatsvervangend rechter aan de rechtbank in Midden Nederland.Daarnaast is hij actief in het (PAO) onderwijs. Brands is gepromoveerd in het gezondheidsrecht en heeft talrijke, nationale en internationale lezingen en publicaties over het raakvlak van het gezondheidsrecht en de dagelijkse tandheelkundige praktijk op zijn naam. Brands is betrokken (geweest) bij kwaliteitsinstrumenten en richtlijnen van de KNMT, de NvM, de FDI en van het programma Zichtbare Zorg. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het NTvT en voorzitter van de KNMT.

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.