Paropreventieassistent (module III)

14 Feb 2020

Informatie

zesdaagse theoretische, preklinische en klinische cursus

Details
Cursusleider:Geen cursusleiderDocenten:Drs. J. Weijmar, tandarts en mw. M.T. Seuntjens, mondhygiƫnistStart datum:2020-02-14Andere data:vrijdag 4 februari 2020 dag 1
vrijdag 28 februari 2020 dag 2
vrijdag 6 maart 2020 dag 3
vrijdag 20 maart 2020 dag 4
vrijdag 24 april 2020 dag 5
vrijdag 15 mei 2020 dag 6 examendag
Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Tandartsassistent, TandartsassistentKosten:€ 3525.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:8
Inhoud

PAROPREVENTIEASSISTENT (module III)
Preventieassistent met aantekening initiële therapie DPSI categorie B.

Het doel van deze cursus is preventieassistenten met kwalificatie ‘begeleiding in de nazorg’ (module II) te scholen in de uitvoering van initiële therapie bij parodontitis patiënten met pockets t/m 5 mm (DPSI categorie B).

Inhoud van de cursus:

In de cursus wordt de etiologie en therapie van parodontitis theoretisch behandeld.
De cursist leert preklinisch en klinisch zowel met handinstrumenten als ook met (ultra-)sone apparaten parodontale pockets t/m 5 mm te reinigen.

Voor de patiënten behandeling dient de cursist zelf te zorgen voor beschikbaarheid van 3 patiënten (DPSI categorie B).

Certificaat:
Na het met goed gevolg afleggen van de theoretische en klinische eindtoets verkrijgt de cursist het certificaat “Preventieassistent met aantekening initiële therapie categorie DPSI B (module III)”.

Leerdoelen:
- cursist heeft inzicht in het multifactorieel karakter van parodontitis
- cursist heeft basale kennis van bepaling van parodontaal risico (spiderweb)
- cursist heeft grondige kennis van instrumentatietechniek met (ultra-)sone
  apparatuur en curettes en kan deze instrumenten klinisch toepassen
- cursist kan root debridement in pockets t/m 5 mm correct uitvoeren
- cursist heeft kennis van de anatomie van het parodontium en het gebit, m.n.van
  de (micro)-morfologie van worteloppervlakken
- cursist heeft kennis van classificatie van parodontitis
- cursist kan een parodontiumstatus maken en interpreteren
- cursist heeft kennis van de moderne inzichten in de parodontale microbiologie
- cursist heeft inzicht in communicatie
cursist kan adequaat een behandelverslag opstellen
cursist heeft basaal inzicht in de parodontale röntgenwaarneming
cursist heeft kennis en basale vaardigheden in de mondfotografie

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
bij patiënten met DPSI B (pockets t/m 5 mm) initiële therapie uit te voeren met (ultra-)sone apparatuur en curettes.

Voorwaarden voor deelname:
Registratie in het Register Preventieassistent
Certificaat preventieassistent parodontale nazorg (module II).

CV Drs. O. de Zoete
Otto de Zoete studeerde in 1984 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. Na een jaar verbonden te zijn geweest aan de vakgroep parodontologie van de UvA, vertrok hij naar Duitsland. Tot 2007 werkte hij in een solo-praktijk met als speerpunten parodontologie en esthetische tandheelkunde.
Sinds 1997 houdt hij zich bezig met digitale fotografie binnen en buiten de tandartspraktijk, theaterfotografie en fotodesign.
Van 2002 tot 2007 verzorgde hij PAOT cursussen en workshops voor tandartsen in Duitsland op het gebied van digitale fototechniek en beeldbewerking met Adobe Photoshop.
Voor zijn terugkeer naar Nederland in 2007 werkte hij verder 1½ jaar als gastdocent „Fotografie und Grafikdesign“ aan een gymnasium in Duitsland.
Sinds 2007 is hij als docent verbonden aan de vakgroep implantologie en parodontologie van het Radboudumc. Hij verzorgt daarnaast onder andere het PAOT onderwijs digitale mondfotografie en beeldbewerking van het Radboudumc.

CV Mw. M.T. Seuntjens
Marion Seuntjens
Opleiding: Pedagogische Academie  1982-1985 met diploma.
Opleiding Mondhygiëne: 1985-1987 met diploma.
Betrokken bij opzet en ontwikkeling cursus Preventie assistent met prof. Emer. Dr. H.H. Renggli en  NMT in 1994. Vanaf 1995 is de cursus gestart met een pilot.
Samen met prof. Emer. Dr. H.H. Renggli module 2 en module 3 ontwikkeld die een vervolg zijn op deze cursus. Momenteel samen met Dr. O. de Zoete de drie modules aangepast en uitgebreid tot de huidige vorm.
Bestuurslid Register Preventieassistenten. Voormalig bestuurslid NVvP. 

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.