Paropreventieassistent (module III)

14 Feb 2020

Informatie

zesdaagse theoretische, preklinische en klinische cursus

Details
Cursusleider:Dr. J. D'haese DDS MSc PhDDocenten:Dr. J. D'haese DDS MSc PhD en mw. M.T. Seuntjens, mondhygiƫnistStart datum:2020-02-14Andere data:vrijdag 14 februari 2020 dag 1
vrijdag 28 februari 2020 dag 2
vrijdag 6 maart 2020 dag 3
vrijdag 20 maart 2020 dag 4
vrijdag 24 april 2020 dag 5
vrijdag 15 mei 2020 dag 6 examendag
Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Tandartsassistent, TandartsassistentKosten:€ 3525.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:8
Inhoud

PAROPREVENTIEASSISTENT (module III)
Preventieassistent met aantekening initiële therapie DPSI categorie B.

Het doel van deze cursus is preventieassistenten met kwalificatie ‘begeleiding in de nazorg’ (module II) te scholen in de uitvoering van initiële therapie bij parodontitis patiënten met pockets t/m 5 mm (DPSI categorie B).

Inhoud van de cursus:

In de cursus wordt de etiologie en therapie van parodontitis theoretisch behandeld.
De cursist leert preklinisch en klinisch zowel met handinstrumenten als ook met (ultra-)sone apparaten parodontale pockets t/m 5 mm te reinigen.

Voor de patiënten behandeling dient de cursist zelf te zorgen voor beschikbaarheid van 3 patiënten (DPSI categorie B).

Certificaat:
Na het met goed gevolg afleggen van de theoretische en klinische eindtoets verkrijgt de cursist het certificaat “Preventieassistent met aantekening initiële therapie categorie DPSI B (module III)”.

Leerdoelen:
- cursist heeft inzicht in het multifactorieel karakter van parodontitis
- cursist heeft basale kennis van bepaling van parodontaal risico (spiderweb)
- cursist heeft grondige kennis van instrumentatietechniek met (ultra-)sone
  apparatuur en curettes en kan deze instrumenten klinisch toepassen
- cursist kan root debridement in pockets t/m 5 mm correct uitvoeren
- cursist heeft kennis van de anatomie van het parodontium en het gebit, m.n.van
  de (micro)-morfologie van worteloppervlakken
- cursist heeft kennis van classificatie van parodontitis
- cursist kan een parodontiumstatus maken en interpreteren
- cursist heeft kennis van de moderne inzichten in de parodontale microbiologie
- cursist heeft inzicht in communicatie
cursist kan adequaat een behandelverslag opstellen
cursist heeft basaal inzicht in de parodontale röntgenwaarneming

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
bij patiënten met DPSI B (pockets t/m 5 mm) initiële therapie uit te voeren met (ultra-)sone apparatuur en curettes.

Voorwaarden voor deelname:
Registratie in het Register Preventieassistent
Certificaat preventieassistent parodontale nazorg (module II).

CV Prof.dr. J. D'haese
Jan D'haese (Gent, °01/09/1975) is afgestudeerd als algemeen tandarts aan de VUB te Brussel in 1998. Hij behaalde een Masterdiploma in Clinical and Pharmaceutical Research aan de VUB in 2002. In 2007 startte hij een postgraduaat opleiding in de Orale Implantologie aan de Universiteit Gent die hij met succes voltooide in 2009. Daarna vervolledigde hij zijn academische carrière door te promoveren tot doctor in de tandheelkunde aan de UGent in 2011. Dr. D’haese is erkend als tandarts parodontoloog en werkt in een privaat praktijk als tandarts-parodontoloog/implantoloog. Dr. D’haese is internationaal referee voor verschillende peer reviewed journals en is verantwoordelijk voor de postgraduaatsopleiding in de Orale Implantologie aan de UGent. 

CV Mw. M.T. Seuntjens
Marion Seuntjens
Opleiding: Pedagogische Academie  1982-1985 met diploma.
Opleiding Mondhygiëne: 1985-1987 met diploma.
Betrokken bij opzet en ontwikkeling cursus Preventie assistent met prof. Emer. Dr. H.H. Renggli en  NMT in 1994. Vanaf 1995 is de cursus gestart met een pilot.
Samen met prof. Emer. Dr. H.H. Renggli module 2 en module 3 ontwikkeld die een vervolg zijn op deze cursus. Momenteel samen met Dr. O. de Zoete de drie modules aangepast en uitgebreid tot de huidige vorm.
Bestuurslid Register Preventieassistenten. Voormalig bestuurslid NVvP. 

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.