Orthodontie en het parodontium (7 krt)

11 Dec 2020

Informatie

eendaagse theoretische en praktische basiscursus

Details
Cursusleider:Dr. J.G.J.H. ScholsDocenten:Dr. J.G.J.H. Schols en dr. D.A.W. OortgiesenStart datum:2020-12-11Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Tandarts, OverigKosten:€ 645.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:16
Inhoud

Inhoud van de cursus:

Tandverplaatsing gaat samen met ombouwprocessen in het parodontium. Voor een gunstige lange termijnprognose is de juiste positie van de gebitselementen in de processus alveolaris belangrijk. Ook na de orthodontische behandeling treedt tandverplaatsing op a.g.v. verdere gelaatsgroei en de daarmee samenhangende veranderingen in tandstand en occlusie. Permanente retentie van frontelementen met vaste draadspalken kan soms samengaan met ongunstige neveneffecten. Parodontale plastische chirurgie kan onder voorwaarden in dergelijke gevallen een uitkomst bieden. In het theoretische deel van de cursus wordt ingegaan op de parodontale effecten van tandverplaatsing tijdens de actieve orthodontische behandeling en tijdens de retentieperiode. Mogelijkheden en indicaties voor parodontale plastische chirurgie worden toegelicht. Het belang van individuele planning van retentieapparatuur in relatie tot de oorspronkelijke orthodontische afwijking wordt benadrukt met de verschillende varianten van vaste en uitneembare retentieapparatuur.

De praktische oefeningen worden uitgevoerd op typodont en op varkenskaken.

Leerdoelen: 
- u kunt een retentiespalk in de onderkaak passief plaatsen e/o corrigeren zodat deze passief aanligt en geplaats kan worden
- u kunt eenvoudige chirurgische technieken tot herstel van het parodontium indiceren en uitvoeren  

Na het volgen van de cursus bent u in staat om: 
- orthodontische retentie te indiceren, beoordelen en om een retentiespalk te plaatsen op typodont 
- eenvoudige parodontale chirurgie voor correcties van de gingiva te indiceren en uit te voeren op een varkenskaakmodel.

CV Dr. D.A.W. Oortgiesen
Daniël Oortgiesen (30 november 1976 geboren te Delfzijl, startte in 1997 met de studie tandheelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens deze studie raakte hij al vroeg geïnteresseerd in de parodontologie en de implantologie. De eerste scriptie had dan ook een parodontaal onderwerp en werd uitgewerkt onder leiding van professor dr. H.H. Renggli, toenmalig hoogleraar parodontologie. Na het afronden van de studie tandheelkunde in 2002 volgde een jaar van waarnemingen in diverse algemene praktijken. Hoewel na het sluiten van de universiteitsdeuren nooit gedacht kwamen er toch gedachten om verder te studeren/specialiseren op dezelfde locatie. Al snel werd er een keuze gemaakt; de master of science opleiding  parodontologie werd gestart in 2003 en succesvol afgerond in 2006. Sindsdien werkte hij op diverse locaties in het land in verwijspraktijken voor parodontologie en implantologie. Sinds september 2012 alleen nog in de Praktijk voor Parodontologie Zwolle (PPZ). In 2012 is hij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van parodontale regeneratie. Naast de werkzaamheden in de PPZ werkt hij nog als tandarts docent op de Radboud Universiteit Nijmegen (begeleiding keuzeblok chirurgisch profiel), geeft regelmatig cursussen en is lid van het Consilium Implantologicum van de NVOI. 

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.