Tandheelkundige Preventieassistent Module I

17 Jan 2020

Informatie

negendaagse theoretische en praktische cursus tot preventieassistent

Details
Cursusleider:Dr. J. D'haese DDS MSc PhDDocenten:Dr. J. D'haese DDS MSc PhD, mw. M.T. Seuntjens, mondhygiënist, mw. E. Blaakman, mondhygiënist, mw. M. Prick, mondhygiënist, mw.drs. E. Zwart, psycholoogStart datum:2020-01-17Andere data:dag 1 vrijdag 17 januari 2020 (+begeleider ochtend)
dag 2 vrijdag 24 januari 2020
dag 3 vrijdag 31 januari 2020 (communicatie)
dag 4 vrijdag 7 februari 2020 (+ begeleider ochtend/ facultatief)
dag 5 vrijdag 21 februari 2020
dag 6 vrijdag 13 maart 2020 (+begeleider ochtend of middag)
dag 7 vrijdag 27 maart 2020 patiëntenbehandeling
dag 8 vrijdag 3 april 2020 patiëntenbehandeling
dag 9 vrijdag 17 april 2020 (examen)

datum ingangstoets; vrijdag 13 december 2019 van 10.30-12.00
Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 3230.00Kosten uitleg:incl. ingangstoets, instrumentarium en aanmelding bij Register PreventieassistentenMaximaal aantal deelnemers:14
Inhoud

Inhoud van de cursus:

Gedurende een periode van 4 maanden worden tandartsassistenten stap voor stap onderwezen in theorie, prekliniek en kliniek van de preventie behandeling.

Voor de patiënten behandeling dient de cursist zelf te zorgen voor beschikbaarheid van totaal vijf patiënten (DPSI categorie A).

Deze cursus is bedoeld voor ervaren en gemotiveerde tandartsassistenten. Zij worden op het gebied van de tandheelkundige preventie en mondhygiëne geschoold. Een begeleidend tandarts of begeleidend mondhygiënist is vereist. Na het met goed gevolg afleggen van de cursus, de theoretische en klinische eindtoets krijgt de cursist het certificaat preventieassistent.

Leerdoelen:
- cursist heeft kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium in het
  bijzonder
- cursist heeft kennis van de etiologie van gingivitis
- cursist heeft kennis van de DPSI
- cursist kan een pocketstatus maken
- cursist kan voorlichting geven over mondhygiëne en voeding
- cursist kan preklinisch en klinisch zowel met scalers als ook met (ultra-)sone
  apparatuur supragingivale plaque en tandsteen verwijderen
- cursist kan scalers slijpen
- cursist kent het stappenplan van de preventie behandeling en kan dit bij de
  patiënt uitvoeren

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om: 
- bij patiënten (DPSI categorie A) onder begeleiding, maar met toenemende 
  zelfstandigheid, preventie behandelingen zoals begeleiding mondhygiëne en
  supragingivale gebitsreiniging uit te voeren.

Erkende opleiding tot preventieassistent.

CV Prof.dr. J. D'haese
Jan D'haese (Gent, °01/09/1975) is afgestudeerd als algemeen tandarts aan de VUB te Brussel in 1998. Hij behaalde een Masterdiploma in Clinical and Pharmaceutical Research aan de VUB in 2002. In 2007 startte hij een postgraduaat opleiding in de Orale Implantologie aan de Universiteit Gent die hij met succes voltooide in 2009. Daarna vervolledigde hij zijn academische carrière door te promoveren tot doctor in de tandheelkunde aan de UGent in 2011. Dr. D’haese is erkend als tandarts parodontoloog en werkt in een privaat praktijk als tandarts-parodontoloog/implantoloog. Dr. D’haese is internationaal referee voor verschillende peer reviewed journals en is verantwoordelijk voor de postgraduaatsopleiding in de Orale Implantologie aan de UGent. 

CV Mw. M.T. Seuntjens
Marion Seuntjens
Opleiding: Pedagogische Academie  1982-1985 met diploma.
Opleiding Mondhygiëne: 1985-1987 met diploma.
Betrokken bij opzet en ontwikkeling cursus Preventie assistent met prof. Emer. Dr. H.H. Renggli en  NMT in 1994. Vanaf 1995 is de cursus gestart met een pilot.
Samen met prof. Emer. Dr. H.H. Renggli module 2 en module 3 ontwikkeld die een vervolg zijn op deze cursus. Momenteel samen met Dr. O. de Zoete de drie modules aangepast en uitgebreid tot de huidige vorm.
Bestuurslid Register Preventieassistenten. Voormalig bestuurslid NVvP. 

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.