Alumnidagen najaar 2019 groep 1, 1961-1985

8 Nov 2019
Inschrijving gesloten

Informatie

Alumni-Ortho-dag : schuiven met tanden en behandelplannen

Details
Cursusleider:Herbert Vollenbrock, PAOT bureauDocenten:Jan Schols; Stefan Listl; Bas Loomans; Jan Willem Hoekstra; Daniel Oortgiesen Start datum:2019-11-08Andere data:15-11-2019
22-11-2019
Locatie:Radboudumc Tandheelkunde NijmegenBeroepen:Tandarts, Tandarts, StudentKosten:n.n.b.Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:180
Inhoud

Alumni-Ortho-dag : schuiven met tanden en behandelplannen

09.30 - 10.00 uur          Ontvangst 
10.00 - 10.45 uur          "Improving the quality of care: step for step towards an 
                                      even better oral health" 
                                      Stefan Listl 
10.45 - 11.45 uur          Trends met TAD’s en plastic 
                                     Jan Schols
11.45 - 12.15 uur          Koffie/theepauze
12.15 - 13.00 uur          Ortho- Interdisciplinair restauratief
                                     Bas Loomans en Jan Schols
13.00 - 14.00 uur          Lunch
14.00 - 14.45 uur          Ortho- Interdisciplinair implantologie 
                                     Jan Willem Hoekstra en Jan Schols
14.45 - 15.15 uur          Koffie/thee
15.15 - 16.00 uur          Ortho- Interdisciplinair parodontologie
                                     Daniel Oortgiesen en Jan Schols
16.00 - 16.30 uur          Retentie; wat ziet u hiervan voorbijkomen tijdens de 
                                     dagelijkse praktijkvoering
                                     Jan schols
16.30 - 16.45 uur          Discussie
16.45 - 18.00 uur          Borrel 

 De PAOT Alumni-jaargang november 2019 zal verzorgd worden vanuit de sectie Orthodontie van de afdeling Tandheelkunde.Daarbij zal de intercollegiale samenwerking het hoofd thema zijn.

Als inleiding zal prof. Stefan Listl (hoogleraar kwaliteit van mondzorg) spreken over de plaats van de orthodontie in de mondzorg van vandaag, over de perceptie en wensen van de  patiënt en uiteraard ook over de soms gespannen verhouding  m.b.t. aspecten van kosteneffectiviteit die voor de verschillende overheden en beleidsbepalers van belang zijn. Daarna zal Jan Schols (hoofd sectie Orthodontie) aan de hand van praktijkvoorbeelden de toepasbaarheid bespreken van de vele technologische ontwikkelingen van de laatste jaren, die “de orthodontie zoveel makkelijker maken”. Wat is een revolutie gebleken en wat lijkt (achteraf) een hype te zijn (geweest)?
Voor de interdisciplinaire presentaties baseren we ons op  concrete (on-)behandelde casussen waar de orthodontist vastloopt tijdens de behandeling of het niet kan oplossen en waarvoor hij  vervolgens bij de tandarts op de stoep staat voor bijstand. Ook zullen Bas, Jan Willem en Daniël in hun bijdrage aangeven wanneer een orthodontische voorbehandeling gewenst kan zijn om een betere restauratieve, prothetische en parodontale uitgangspositie te creëren voor hun vervolgbehandeling.
Als afsluiting van de orthodontische behandeling en van de cursusdag is “retentie” nodig. Daarover is veel discussie: permanent of tijdelijk, uitneembaar of vast en welke apparatuur en materialen worden gebruikt. U ziet al deze verschillende vormen toegepast bij patiënten van uw praktijk, al dan niet met motivatie door de behandelende orthodontist.
We proberen de bomen wat op te schuiven, zodat u het bos weer kunt zien.

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.