OSAS patiƫnten en een MRA deel 2 (6 krt)

18 Feb 2022

Informatie

eendaagse theoretische en praktische cursus

Details
Cursusleider:Mw. drs. J.H.M. BaggenDocenten:Mw. drs. J.H.M. Baggen en mw. drs. M.J.M. Wetselaar, beiden geaccrediteerd tandarts-slaapgeneeskundige door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)Start datum:2022-02-18Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Tandarts, TandartsKosten:€ 645.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:16
Inhoud

Inhoud van de cursus:

Om de kwaliteit van en de consensus onder tandheelkundig behandelaars van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen te verbeteren, is door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) een theoretisch examen ontwikkeld voor accreditatie als “ Erkend tandheelkundig slaapgeneeskundige NVTS”. In deze cursus wordt de theoretische stof voor dit examen besproken. Er wordt verder ondersteuning gegeven in de vastlegging van de eisen van de praktische ervaring die basisvoorwaarden zijn voor deze NVTS accreditatie. U krijgt van ons, binnen de cursusprijs, het leerboek “Slaap & Slaapstoornissen” van Johan Verbraecken et al. Aangeraden wordt om deze literatuur vooraf vast te bestuderen.

Leerdoelen:
- kennis nemen van veranderingen in gedrag en fysiologie gedurende de slaap
- kennis nemen van chronobiologie van de slaap
- kennis nemen van slaapstoornissen: diagnostiek en behandeling
- kennis nemen van niet tandheelkundige therapieën bij OSAS
- kennis nemen van de CBO richtlijn: “Diagnostiek en behandeling van het
  obstructieve slaapapneu syndroom bij volwassenen” uit 2009
- kennis kunnen nemen van de vergelijking van de verschillende
  behandelmethoden op effecten zoals slaperigheid, AHI, arousals, kwaliteit van
  leven, bijwerkingen etc.
- kennis nemen van problemen bij het vervaardigen van afdrukken, het vastleggen
  van de proale beetrelatie en de controle op functie en bijwerkingen (deels hands-
  on)
- kennis nemen van het vervaardigen van MRA’s in moeilijke situaties; beperkt
  aantal elementen, protheses, TMD poblematiek, implantaten en/of bijzondere
  patiënten (deels hands-on)
- in staat zijn om een portfolio aan te leggen om de praktische ervaring vast te
  leggen die voor de NVTS accreditatie noodzakelijk is

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
- de theoretische kennis voor accreditering als tandarts-slaapgeneeskundige
  makkelijk eigen te kunnen maken
- een portfolio aan te maken, waarin u geprotocolleerd een registratie kunt
  aanleggen van uw praktische ervaringen die basisvoorwaarden zijn voor uw
  accreditatie
van de NVTS.

CV Mw.drs. J. Baggen
Ik ben Jeanne Baggen, 30 jaar algemene tandarts samen met een collega in een eerstelijns Gezondheidscentrum in Nijmegen. Studie Tandheelkunde afgerond aan de KU Nijmegen. Sinds 2011 ben ik erkend als tandarts-gnatholoog door de NVGPT en als tandarts-slaapgeneeskundige door de NVTS.  Lid van de wetenschappelijke - en richtlijnen commissie van de NVTS.  Ik ben op de UMC Radboud Nijmegen werkzaam als cursus leider en docent PAOT tandarts-slaapgeneeskundige.  Daarnaast werk ik, als tandarts-gnatholoog, reeds  5 jaar in een verwijspraktijk voor parodontologie/implantologie /endodontologie en gnathologie in Nijmegen. Ik werk bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam en doe een promotie onderzoek op het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) over TMD pijn en neuropathische pijn. Sinds 2012 ben ik ambassadeur van logonet 024 in Nijmegen.

 

CV Mw.drs. M.J.M. Wetselaar-Glas
Opleidingen Miranda Wetselaar
• 1983-1988 Tandheelkunde Universiteit van Amsterdam
• 2008-2011 Postinitiële opleiding Gnathologie en Orofaciale pijn Radboudumc,
                    Nijmegen.
Locaties
• 1988-heden Praktijk Wetselaar en Wetselaar-Glas, Heemstede
• 2011-heden Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT), Leids Universitair
                      Medisch Centrum (LUMC)
• 2011-heden Verwijspraktijk Heemstede
• 2014-2016 CBT Kennemerland, Spaarne Gasthuis, Haarlem
• Start promotietraject aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
   (ACTA) op het gebied van slaapgeneeskunde
Erkenningen
• 2011 tandarts-gnatholoog, erkend door de NVGPT
• 2015 tandarts-slaapgeneeskundige, erkend door de NVTS
• 2015 restauratief tandarts, erkend door de NVVRT

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.