Functionele opbouw van het gebit bij ernstige slijtage en tandboogonderbrekingen (6 krt)

14 Jan 2022

Informatie

eendaagse theoretische en preklinische cursus

Details
Cursusleider:Dr. C.M. KreulenDocenten:Dr. C.M. Kreulen, dr. B.A.C. Loomans, Hans van de PeltStart datum:2022-01-14Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Tandarts, TandartsKosten:€ 645.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:16
Inhoud

Inhoud van de cursus:

Velen van ons zullen het herkennen: de behandeling van gebitsslijtage wordt gecompliceerd als niet alleen alle aanwezige gebitselementen moeten worden opgebouwd maar ook ontbrekende elementen moeten worden vervangen. We denken dan al gauw aan uitgebreide behandelplannen met indirecte voorzieningen om de gebitsproblemen aan te pakken. Onverlet de financiële consequenties, kennen dergelijke plannen technisch lastige en uitdagende procedures voor in de praktijk, die toch ook risico’s voor de individuele gebitselementen en de dentitie met zich meebrengen.

Als zich een patiënt aandient met tandboogonderbrekingen en een gesleten dentitie, dan is een tijdelijke of semi-permanente opbouw van het gebit een goed middel om te evalueren hoe de patiënt de nieuwe situatie ervaart. De tijdelijke opbouw moet voldoende sterk zijn om de gebitsfuncties te ondersteunen, voldoende flexibiliteit bieden om aan te kunnen passen als de patiënt dat wenst en tegelijkertijd zo weinig ingrijpend zijn dat keuzes in het traject met uitgebreide indirecte voorzieningen in een later stadium mogelijk zijn.

In deze cursus verkennen we de mogelijkheden om een gebit met ernstige gebitslijtage en mutilaties zoals onderbroken of verkorte tandbogen op te bouwen als eerste stap om gebitsfuncties en stabiliteit terug te brengen. Het eerste dagdeel wordt besteed aan concepten van gebitsopbouw en overwegingen bij de te maken restauratieve keuzen. De nadruk zal liggen op de combinatie van directe adhesieve technieken om elementen op te bouwen en niet-complexe indirecte voorzieningen om occlusale eenheden terug te brengen. 3D CAD-CAM technieken met enkelvoudige restauratieontwerpen en –materialen zullen niet ontbreken. Het middagprogramma bestaat uit het zelf maken van en discussiëren over behandelplannen en er is gelegenheid om preklinisch te oefenen met het opbouwen van elementen met composiet, het prepareren voor adhesieve indirecte restauraties, digitaal werken en andere relevante en interessante restauratieve procedures.

Leerdoelen:
- kennis opdoen van concepten van functionele gebitsopbouw en 
  behandelplanning bij ernstige gebitsslijtage en ontbrekende gebitselementen
- preklinisch oefenen met de gepresenteerde technieken en idee-uitwisseling over
  behandelplanning

Na deze cursus:
- heeft u meer inzicht in de mogelijkheden om initieel bij bovenbeschreven dentities
  gebitsfuncties en stabiliteit terug te brengen en heeft u kennis kunnen nemen van
  de ideeën van collega’s bij deze problematiek
- hebt u preklinische ervaring met het opbouwen van gesleten gebitselementen.

CV Dr. C.M. Kreulen
Cees Kreulen werkte na zijn afstuderen (1986, VU Amsterdam) aan het ACTA bij de vakgroepen Kindertandheelkunde en Bijzondere Tandheelkunde. In 1992 gepromoveerd op een klinisch onderzoek naar kwaliteitsaspecten van composietrestauraties. In 1996 overgestapt naar Nijmegen als UHD prothetische tandheelkunde. Hij is betrokken bij het (klinisch) onderwijs en zijn aandachtsgebied van onderzoek is de adhesieve prothetiek. 

CV Dr. B.A.C. Loomans
Bas Loomans (1974) is in 2007 gepromoveerd op het gebied van de adhesieve tandheelkunde. In 2008 heeft hij enkele maanden als gastdocent/onderzoeker op de KU Leuven gewerkt, waarna hij nu op het Radboudumc in Nijmegen een aanstelling als senior-onderzoeker heeft. Hij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en geeft onderwijs, postacademische cursussen en wordt regelmatig gevraagd voor lezingen in binnen- en buitenland. Op dit moment is hij projectleider van het ‘Radboud Tooth Wear Project’, een omvangrijk klinisch project dat zich richt op de etiologie en behandeling van ernstige gebitsslijtage. Naast zijn aanstelling op de universiteit is hij twee dagen per week werkzaam als algemeen practicus in een verwijs- en groepspraktijk MondzorgOost in Nijmegen, waar zijn speciale aandacht uitgaat naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde bij de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen zoals ernstige gebitsslijtage, schisis en amelogenesis imperfecta.  

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.