Voorkomen is beter dan genezen; Nazorg implantologie door de preventieassistente?

4 Jun 2021

Informatie

eendaagse theoretische en praktische cursus

Details
Cursusleider:Dr. D.A.W. OortgiesenDocenten:Dr. D.A.W. OortgiesenStart datum:2021-06-04Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:OverigKosten:€ 395.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:10
Inhoud

Inhoud van de cursus:

Door een toename van implantologische behandelingen in de laatste jaren ontstaat er een steeds groter wordende groep patiënten waarbij implantaten zijn geplaatst. Van oudsher waren dit de edentate patiënten maar nu zijn dit ook steeds meer de partieel dentate patiënten. Als gevolg hiervan bestaat er een behoefte aan specifieke kennis van de peri-implantaire weefsels, de preventie van met name peri-implantaire ontstekingen en de nazorg.

Deze cursus is opgezet om het preventieteam in de algemene praktijk de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren om deze nazorg op zich te kunnen nemen. Vragen als “mag ik pockets meten rondom implantaten”, “hoe reinig ik het implantaat oppervlak”, “wat voor instructies kan ik geven” etc. zullen beantwoord worden.

Leerdoelen:
- de cursist heeft kennis van de anatomie van het parodontium en de peri-
  implantaire weefsels
- de cursist heeft inzicht in de osseointegratie van implantaten
- de cursist heeft kennis van de peri-implantaire aandoeningen
- de cursist heeft kennis van de therapeutische mogelijkheden en
  behandelstrategieën van peri-implantaire aandoeningen
- de cursist kan met handinstrumentarium en ultrasone apparatuur een
  nazorgbehandeling op fantoom uitvoeren

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
- zelfstandig een nazorgbehandeling bij een patiënt met implantaten uit te voeren.

CV Dr. D.A.W. Oortgiesen
Daniël Oortgiesen (30 november 1976 geboren te Delfzijl, startte in 1997 met de studie tandheelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens deze studie raakte hij al vroeg geïnteresseerd in de parodontologie en de implantologie. De eerste scriptie had dan ook een parodontaal onderwerp en werd uitgewerkt onder leiding van professor dr. H.H. Renggli, toenmalig hoogleraar parodontologie. Na het afronden van de studie tandheelkunde in 2002 volgde een jaar van waarnemingen in diverse algemene praktijken. Hoewel na het sluiten van de universiteitsdeuren nooit gedacht kwamen er toch gedachten om verder te studeren/specialiseren op dezelfde locatie. Al snel werd er een keuze gemaakt; de master of science opleiding  parodontologie werd gestart in 2003 en succesvol afgerond in 2006. Sindsdien werkte hij op diverse locaties in het land in verwijspraktijken voor parodontologie en implantologie. Sinds september 2012 alleen nog in de Praktijk voor Parodontologie Zwolle (PPZ). In 2012 is hij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van parodontale regeneratie. Naast de werkzaamheden in de PPZ werkt hij nog als tandarts docent op de Radboud Universiteit Nijmegen (begeleiding keuzeblok chirurgisch profiel), geeft regelmatig cursussen en is lid van het Consilium Implantologicum van de NVOI. 

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.