Bij- en nascholing cursus CBCT voor tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten

17 Sep 2021

Informatie

Online theoretische cursus

Details
Cursusleider:Drs. O. de WaardDocenten:Dhr. W.P. Moerman, stralingsdeskundige, drs. O. de Waard, orthodontist, drs. C.M. Suttorp, orthodontistStart datum:2021-09-17Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Tandarts, Overig, Tandarts, Overig, Tandarts, OverigKosten:€ 275.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:100
Inhoud

Inhoud van de cursus:

Indien u 5 jaar of langer geleden met succes uw diploma Stralingshygiëne  voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT, heeft gehaald dan wordt het tijd voor een interessante en verplichte update. Wij bieden een online leeromgeving aan met een overzicht van alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot CBCT. U heeft een maand de tijd om de cursus af te ronden.

Zo zijn er veranderingen in wet- en regelgeving, die zowel voor toezichthouders als opdrachtgevers belangrijk zijn. Door toepassing van steeds kleinere field of views kan de dosis substantieel worden gereduceerd waardoor het toepassingsgebied en de indicaties van CBCT-scans in dagelijkse tandheelkunde is uitgebreid. De kleine field of views maken het mogelijk binnen het voor de tandarts ‘vertrouwde’ werkveld te blijven. Heden ten dage zien we daardoor toepassingen in elk subgebied van de tandheelkunde, de ontwikkelingen hierin gaan door nieuwe software razendsnel. Deze update geeft u een hernieuwde kijk op de inspirerende toepassingen en een verdere bewustwording van een veilige en verantwoorde omgang met straling.

U ontvangt een certificaat. Na afloop van deze cursus voldoet u aan de eisen m.b.t. nascholing. 

Zelfstudie:
Om aan de cursus deel te kunnen nemen moet vooraf de kennis van Stralingshygiëne  voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT zijn bestudeerd en moet u in het bezit zijn van het certificaat Stralingshygiëne  voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT. U wordt verzocht om na inschrijving een kopie van dit certificaat te mailen naar het PAOT bureau. 

Leerdoelen:
- voldoen aan de wettelijke update eisen rondom het werken met CBCT
- op de hoogte zijn van alle hedendaagse indicaties en toepassingen van CBCT

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
- een goede CBCT-opname voor een specifieke indicatie te kunnen maken
- een CBCT te beheren en een melding of vergunningsaanvraag hiervoor te doen
- te selecteren of het maken van een CBCT-opname geïndiceerd is
- te selecteren welke CBCT-opname gekozen kan worden

CV Drs. O. de Waard
Olivier de Waard
2005-2010: Opleiding tot tandarts aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
2010-2011: Werkzaam als tandarts.
2011-2015:  Specialisatie Orthodontie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
2015-heden:  Orthodontist te Wageningen en Zeist. Wetenschappelijk onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen (PhD student).
Geregistreerd Specialist in het Orthodontisch Specialisten Register (BIG), Lid van diverse wetenschappelijke verenigingen.

CV Drs. C.M. Suttorp
Maarten Suttorp
Functie: orthodontist, vervangend supervisor
Kwaliteiten: Orthodontisten moeten actief een verplicht kwaliteitsprogramma volgen. Daardoor heeft de orthodontist een belangrijke meerwaarde. Hij is als geen ander in staat om de vele afwijkingen in kaken, standen van kaken en onregelmatigheden in gebitten op een goede manier te onderzoeken.
Ervaring: Tandheelkunde, ACTA, 2005
Specialisatie orthodontie, Radboud UMC, 2015

CV Dhr. W.P. Moerman
Wout Moerman
Technische Universiteit Delft
Stralingsdeskundige niveau 2 / Radiation Protection Expert,
Algemeen Coördinerend Deskundige, 8 1999 – 2000
De zwarte band in de stralingsdeskundigheid!

 

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.