Van het klassieke kunstgebit naar de overkappingsprothese van nu (7 krt)

10 Sep 2021

Informatie

eendaagse theoretische cursus

Details
Cursusleider:Prof.dr. H. de BruynDocenten:Dr. Luc Van Doorne, mw. drs. Carine MatthysStart datum:2021-09-10Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Tandarts, TandartsKosten:€ 645.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:25
Inhoud

Indicaties en contra-indicaties voor de verbetering van de levenskwaliteit van de oudere en kwetsbare patiënt.  

Inhoud van de cursus:

In deze cursus “van conventionele totale prothese tot de eenvoudige overkappingsprothese” nemen we u via de correct vervaardigde conventionele prothese mee naar de op 2 implantaten verankerde overkappingsprothese. We helpen u bij het maken van een keuze voor welke van deze twee systemen u kunt kiezen. Aan de orde komen zaken als de basis richtlijnen voor de conventionele prothese, indicaties en contra-indicaties voor de implantologie, gebruikte medicatie in relatie met implantologie, hoeveel bot is er eigenlijk nodig voor implantologie en welk verankeringssysteem geniet de voorkeur. Ook wordt er ruim aandacht besteed  aan de tandeloze en kwetsbare oudere patiënt. Een theoretische cursus die u helpt de juiste keuzes te maken met betrekking tot de behandelopties voor de tandeloze patiënt en hoe je die dan vervolgens uitvoert.

Leerdoelen: 
- Inzicht verwerven in de medische aspecten van edentate mucosa, de botkwaliteit en kwantiteit van de tandeloze kaak, de rol en het nut van radiologische
beeldvorming in de implantaat planning (conventionele en mini-implantaten) en de bijbehorende heelkundige procedures
- Inzicht verwerven in de indicatie, klinische vervaardigingsprocedure en de follow up van de conventionele totale prothese, de 2-implant mandibulaire overkappingsprothese en de overkappingsprothese (bovenkaak/onderkaak) op mini implantaten 
- Inzicht verwerven in het begrip “mondgezondheid en kwaliteit van leven” en de bijbehorende screeningsmethodes

Na het volgen van de cursus bent u instaat om: 
- bij het vervaardigen van de conventionele totale prothese een aantal basis procedure stappen grondig door te voeren 
- de indicatie te stellen voor de eenvoudige overkappings-prothetiek in onder-/bovenkaak, de keuze voor een bepaald retentie systeem te maken en de klinische stappen van de vervaardiging door te voeren 
- de patiënt grondig in te lichten en te begeleiden in de vereiste medische, radiologische en heelkundige procedures met betrekking tot implantaten voor overkappings-prothetiek 
- de patiënt te begeleiden in het post-chirurgische nazorg en het lange termijn opvolg traject 
- een evaluatie te maken van de patiënt tevredenheid.  

CV Dr. Luc Van Doorne
Geboortedatum: 01/07/1964 Tielt 
Nationaliteit: Belg

Opleiding 
Lagere school: Sint Godelieveschool Tielt 
Middelbare school: Sint Jozefscollege Tielt
Opleiding Genees-Heel-Verloskunde RUG: 1982-1989: Doctor Genees-Heel en Verloskunde (voldoende wijze) 
Opleiding Licentiaat Tandheelkunde VUB: 1989-1992: Licentiaat tandheelkunde (grote onderscheiding) 
Opleiding Stomatologie AZ-VUB: Dienst Prof. Dr. G. Wackens: 1992-1994 
Opleiding Mond-kaak-aangezichtschirurgie: 
- Dienst Prof. Dr. M. Stricker: Centre Hospitalier Universitaire Nancy (Frankrijk):1994-1995 
- Dienst Prof. Dr. G. Wackens: AZ-VUB: 1995-1996 
- Dienst Prof. Dr. CH. Malevez: AZ-Brugmann-ULB: Kinderstomatologie: 1995-1996 
Lid Schisisteam AZ-VUB: 1992-1996 
Erkenning als Stomatoloog en Maxillo-faciaal chirurg België: 1996
Fellow European board Oro-Maxillo-Facial Surgery: 13 september 2010

Werkzaam als stomatoloog MKA arts 
- sinds oktober 1996 tot heden: AZZENO Knokke-Blankenberge-Maldegem 
Diensthoofd dienst Stomato/MKA www.kaakchirurgie-oostkust-drlucvandoorne.be 
- Privaat praktijk Cosmipolis Clinic Brugge sinds oktober 2003 
- Zelfstandig medewerker Dienst Hoofd-Hals en Maxillo-Faciale Heelkunde (diensthoofd Prof. Dr. H. Vermeersch/Prof. Dr. Ph. Deron) Universitair ziekenhuis Gent  mei 2011- oktober 2017 
-Zelfstandig medewerker Maxillo-Faciale Heelkunde UZ Gent Poli Tandheelkunde oktober 2017 tot heden. 
Opstarten “doctoraat in de gezondheidswetenschappen” na goedkeuring Faculteitsraad van de Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent sinds 22 april 2015 (Promotor: Prof. Dr. Hugo De Bruyn, Co-pormotor: Prof. Dr. H. Vermeersch).

CV Carine Matthys
Geboortedatum: 24/06/1960

Onderwijs:
1972-1978: Latijn-Wetenschappen 
1978-1983: Licentiaat Tandheelkunde Rijksuniversiteit Gent (RUG)

Beroepservaring: 
- Assistent Tandheelkunde RUG afdeling uitneembare prothethiek  (fulltime 1983 -1989) & (deeltijds 2006-2009) in combinatie met een private praktijk (1987 – 2009). 
- Vrijwillig medewerker Tandheelkunde RUG uitneembare prothethiek (1989-2006) 
- Lesgever Materiaalkennis Tandheelkunde RUG periode 1986/1988 
- Adjunct kliniek hoofd Universitair Ziekenhuis Afdeling Prothetische Tandheelkunde sedert 2009 
- Medelesgever Volledige Prothetiek Tandheelkunde RUG 

Speciale interesse: conventionele totale prothese, overkappingsprothese, uitneembare prothetiek voor patiënten met maxilla-  en mandibula defecten.  

 

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.