Tandheelkundige preventieassistente vervolgmodule

25 Mar 2022

Informatie

tiendaagse theoretische en praktische cursus

Details
Cursusleider:dr. J. D’haeseDocenten:dr. J. D’haese, mw. Yag MScStart datum:2022-03-25Andere data:vrijdag 1 april 2022
vrijdag 8 april 2022
vrijdag 22 april 2022
vrijdag 29 april 2022
vrijdag 13 mei 2022
Vrijdag 3 juni 2022
Vrijdag 10 juni 2022
Vrijdag 17 juni 2022

Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 3190.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:10
Inhoud

Tandheelkundige Preventieassistente vervolgmodule
tiendaagse theoretische en praktische cursus

Het doel van deze cursus is preventieassistenten die de basisopleiding hebben gevolgd bij te scholen, zodat ze ingeschakeld kunnen worden in de uitvoering van initiële therapie bij parodontitis patiënten (met DPSI categorie B) en de begeleiding en behandeling van patiënten in de nazorgfase.

 

Inhoud van de cursus:

In theorie en praktijk wordt intensief ingegaan op de bijzonderheden van behandeling, motivatie en begeleiding van parodontitis patiënten in de nazorgfase. De cursist leert preklinisch en klinisch zowel met handinstrumenten als ook met ultrasone apparatuur supragingivale en subgingivale plaque en tandsteen te verwijderen.

Voor de patiëntbehandeling dient de cursist zelf te zorgen voor beschikbaarheid van totaal twee patiënten (met DPSI categorie B).

Na het met goed gevolg afleggen van de cursus, theoretische en klinische eindtoets verkrijgt de cursist het certificaat voor Paro-Preventieassistent.

Leerdoelen:

 

- Cursist heeft kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium in het bijzonder

- Cursist heeft kennis van de etiologie van parodontitis

- Cursist heeft kennis van de classificatie van parodontitis

- Cursist heeft kennis van het Paroprotocol en de DPSI-score

- Cursist kan een parodontiumstatus maken en interpreteren

- Cursist heeft basaal inzicht in de parodontale röntgenwaarneming bij intake en herbeoordeling

- Cursist heeft basale kennis van bepaling van het parodontaalrisico (spiderweb)

- Cursist heeft kennis van predisponerende factoren en risicofactoren voor het verkrijgen en/of in stand houden en verergeren van parodontitis

- Cursist heeft kennis van microbiologie bij parodontitis

- Cursist heeft kennis van de instrumentatietechniek met scalers en curettes en kan deze instrumenten preklinisch en klinisch in pockets t/m 5 mm ten behoeve van plaqueverwijdering correct toepassen

- Cursist heeft kennis van de werkingswijze en het werken met ultrasoon instrumentarium en kan dit instrumentarium preklinisch en klinisch in pockets t/m 5 mm ten behoeve van plaqueverwijdering correct toepassen

- Cursist kan adequaat een behandelverslag opstellen

- Cursist kan handinstrumentarium slijpen

- Cursist heeft kennis van de parodontale nazorgbehandeling en kan deze behandeling bij een patiënt (met DPSI categorie B) uitvoeren

- Cursist heeft kennis van etiologie en pathogenese van peri-implantitis 

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:

Bij parodontitis patiënten (met DPSI categorie B) initiële therapie en nazorgbehandelingen uit te voeren t/m pockets van 5 mm.

Voorwaarden voor deelname:

Registratie in het Register Preventieassistent

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.