Inschatting en behandeling van endodontische complicaties (12 krt)

20 Jan 2022
Inschrijving gesloten

Informatie

tweedaagse theoretische en praktische cursus

Details
Cursusleider:Mw.drs. M.L. SiersDocenten:Mw.drs. M.L. Siers en mw.drs. A.G.M. BouwmanStart datum:2022-01-20Andere data:20 en 21 januari 2022Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 1375.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:15
Inhoud

Inschatting en behandeling van endodontische complicaties
tweedaagse theoretische en praktische fantoomcursus (12 krt punten)

Inhoud van de cursus:
In deze cursus wordt in theoretische en praktische zin ingegaan op een aantal aspecten van de endodontie die een specifieke aanpak vereisen. Daarnaast worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de endodontologie aan de orde gesteld en de consequentie daarvan voor de praktijkvoering.

Praktisch:
U oefent op natuurlijke gebitselementen in een fantoomopstelling met:
- het gebruik van de operatiemicroscoop
- het gebruik van ultrageluid
- herbehandeling
- warme vultechnieken
- sluiten van perforaties
- het gebruik van MTA
- het verwijderen van vezelstiften

Aan het eind is er tijd ingeruimd voor het onderdeel “Problem Solving” waarbij probeemgevallen vanuit de eigen praktijk kunnen worden ingebracht. U hoeft voor deze cursus zelf geen instrumentarium aan te schaffen. Het zal u ter beschikking worden gesteld. Een lijst van de tijdens de cursus toegepaste materialen is in de cursushandleiding bijgevoegd.

Leerdoelen:
- de indicatie en uitvoering van de endodontische (her)behandeling en chirurgie
- het gebruik van microscoop/vergroting bij de endodontische (her)behandeling
- de complexe endodontische opening en het lokaliseren van moeilijk te vinden
  kanalen
- specifieke behandelmethoden bij: open apices, kanaalobstructies,
  preparatiefouten waaronder perforaties, aanwezigheid van stiften en kronen
- reinigen van het wortelkanaalstelsel (ultrasoon)
- vullen van het wortelkanaalstelsel (warme guttapercha)

Na het volgen van de cursus bent u in staat:
- een goede behandelindicatie te stellen bij het niet genezen na een endodontische
  behandeling
- met behulp van specifieke technieken, materialen en apparatuur voorkomende
  endodontische complicaties te behandelen.

CV Mw.drs. M.L. Siers
Machteld Siers
Deed in 1996 tandartsexamen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). Haar werk als praktijkmedewerker in een algemene praktijk combineerde zij met een beroepsdifferentiatie tot tandarts-endodontoloog. In september 1999 heeft zij het examen tot tandarts-endodontoloog met succes afgelegd. Vanaf die tijd werkt zij als tandarts-docent, verbonden aan de vakgroep cariologie en endodontologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier verzorgt zij zowel studentenonderwijs als PAO. Hiernaast voert zij sinds 1999 een verwijspraktijk voor endodontologie.

CV Mw.drs. A.G.M. Bouwman
Aukje Bouwman
Was in februari 2000 de eerste die in Nijmegen als tandarts afstudeerde in het nieuwe millenium. Daarna werkte zij als medewerker en waarnemer in verschillende algemene praktijken.  Van september 2002 tot oktober 2005 volgde ze de MSc opleiding tot tandarts-endodontoloog aan het ACTA. Sinds het afronden van de opleiding is zij werkzaam bij de vakgroep Preventieve en Curatieve tandheelkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en verzorgt zij studentenonderwijs en post academisch onderwijs op het gebied van de endodontologie.  Daarnaast is zij werkzaam in haar verwijspraktijk voor endodontologie te Nijmegen.

 

 

 

 

 

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.