Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau) (4 krt)

29 Oct 2021

Informatie

halve dag theoretische cursus

Details
Cursusleider:Dhr. W.P. Moerman, stralingsdeskundige en opleidingsverantwoordelijkeDocenten:Dhr. W.P. Moerman, stralingsdeskundige en dr. W.J.M. van der Sanden, tandartsStart datum:2021-10-29Andere data:examen datum: 26 november 2021 9:00 - 11:00 uurLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 295.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:20
Inhoud

Inhoud van de cursus: 

Deze cursus is bedoeld voor tandartsen die al bekend zijn met de achtergronden en toepassing van röntgenstraling, maar nog niet in bezit zijn van het “stralingsdiploma”. Door deze voorkennis is het mogelijk de cursus in sterk verkorte vorm te geven. Dit vereist wel een behoorlijke hoeveelheid zelfstudie voorafgaand aan de cursus, met name op het gebied van de basisprincipes van röntgenstraling en de nationale regelgeving. 

Deze cursus en het afsluitende examen is door de overheid (ANVS) wettelijk erkend en omvat de kerncompetenties voor toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) in de tandheelkunde. 

Tijdens de cursusdag zal de nadruk liggen op de volgende onderwerpen:
·         Relatie tussen toestelintelling, beeldkwaliteit en dosis
·         Stralingsrisico’s in de tandartspraktijk
·         Rollen in de stralingsbescherming: tandarts, ondernemer, toezichthouder
          en deskundige

Zelfstudie:
Het is van belang om voorafgaand aan de cursus het zelfstudiemateriaal grondig te bestuderen en een entreetoets te maken. Tijdens de cursusdag zelf is er geen studietijd meer.

Leerdoelen:
·         U kunt de technische factoren die de kwaliteit van intraorale
          röntgenopnamen beïnvloeden benoemen en theoretische verbeteringen
          bedenken.
·         U kunt de principes van (radiologische) beeldvorming en de interacties van
          röntgenstraling met materialen en weefsels, alsmede de beschikbare
          stralingshygiënische maatregelen beschrijven.
·         U bent op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van
          de tandheelkundige radiologie.

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
·         Stralingsbescherming op adequate wijze toe te passen in de eigen praktijk.
·         Te voldoen aan de wettelijke eisen voor toezichthoudend medewerker 
           stralingsbescherming voor tandheelkunde op basisniveau.

Toetsing:
De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen.

CV Dhr. W.P. Moerman
Wout Moerman
Technische Universiteit Delft
Stralingsdeskundige niveau 2 / Radiation Protection Expert,
Algemeen Coördinerend Deskundige, 8 1999 – 2000
De zwarte band in de stralingsdeskundigheid!

CV Dr. W.J.M. van der Sanden
Dr. Wil van der Sanden (1963) studeerde in Nijmegen af als tandarts (1986). Hij werkte daarna jarenlang in Duitsland. Gepromoveerd in 2003 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Clinical practice guidelines in dental care’.  Sindsdien is hij parttime werkzaam aan de opleiding Tandheelkunde en in de algemene praktijk. Hij participeert in diverse (beroeps)commissies en publiceert nog regelmatig, alle met een link naar kwaliteit van mondzorg.

 

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.