GEANNULEERD: Bij- en nascholing Röntgencursus voor tandartsen / orthodontisten (3 krt - 4 uur BNS)

25 Jan 2022
Inschrijving gesloten

Informatie

avondcursus van 19.00-21.00 uur

Details
Cursusleider:Dr. W.J.M. v.d. SandenDocenten:Dr. W.J.M. v.d. SandenStart datum:2022-01-25Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het RadboudumcBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 95.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:25
Inhoud

Inhoud van de cursus:

De tandarts dient te zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor tandheelkunde basisniveau (TMS thk basis) (voorheen stralingsdeskundige niveau 5A/M), zodat de medische deskundigheid altijd wordt ondersteund door specifieke kennis op het gebied van de stralingsbescherming.

Toepassing van straling ten behoeve van röntgendiagnostiek is een aan artsen en tandartsen voor­behouden handeling. Er wordt steeds meer gewerkt volgens het teamconcept, waarin naast tandartsen ook andere zorgverleners in opdracht risicovolle handelingen verrichten. Röntgendiagnostiek bestaat uit (minstens) drie onderdelen: de indicatiestelling (tijdens klinisch onderzoek); het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname; het interpreteren van het resultaat van de röntgenopnamen.

In de nieuwe Richtlijn Radiologie (2018) wordt beschreven dat een tandarts  minimaal 4 scholingsuren per vijf jaar aan passende  bij- en nascholing moet hebben gevolgd, om dit daadwerkelijk te mogen (blijven) uitvoeren. In deze cursus komen alle relevante onderwerpen aan bod.

Leerdoelen: 
- na deze cursus hebt u kennis verdiept omtrent  alle relevante aspecten  m.b.t  het gebruik van röntgenstraling, in ht bijzonder de rechtvaardiging, ALARA en ALADA principes, en dosislimieten.  

Na het volgen van de cursus bent u in staat:
- gemotiveerd gebruik te maken van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnostiek 
- te voldoen  aan 4 klokuren van de in de richtlijn tandheelkundige radiologie genoemde eis dat regelmatige passende bij-en nascholing noodzakelijk is.

Professionele opzet: 
De cursus is wat betreft vorm en inhoud gebaseerd op de jarenlange ervaring van de docenten in het röntgenonderwijs.

CV Dr. W.J.M. van der Sanden
Dr. Wil van der Sanden (1963) studeerde in Nijmegen af als tandarts (1986). Hij werkte daarna jarenlang in Duitsland. Gepromoveerd in 2003 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Clinical practice guidelines in dental care’.  Sindsdien is hij parttime werkzaam aan de opleiding Tandheelkunde en in de algemene praktijk. Hij participeert in diverse (beroeps)commissies en publiceert nog regelmatig, alle met een link naar kwaliteit van mondzorg.

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.