Tandheelkundige Preventieassistent basismodule. Inschrijving opent binnenkort

16 Sep 2022
Inschrijving gesloten

Informatie

elfdaagse theoretische en praktische cursus tot preventieassistent

Details
Cursusleider:Algemeen, Dr. J. D'haese DDS MSc PhD, cursusleiding practica K├╝bra Yag, MScDocenten:Dr. J. D'haese DDS MSc PhD, mw. K. Yag, MSc en stafleden team paro. Communicatiedag mw.drs. E. Zwart, psycholoogStart datum:2022-09-16Andere data:vrijdag 23 september 2022 (dag 2)
vrijdag 30 september 2022 (dag 3)
vrijdag 7 oktober 2022 (dag 4)
vrijdag 14 oktober 2022 (dag 5)
vrijdag 4 november 2022 (dag 6)
vrijdag 11 november 2022 (dag 7)
vrijdag 18 november 2022 (dag 8)
vrijdag 25 november 2022 (dag 9)
vrijdag 2 december 2022 ( dag 10)
vrijdag 9 december 2022 ( dag 11)

Inschrijving opent binnenkort
Locatie:Tanheelkunde NijmegenBeroepen:Tandartsassistent, Tandartsassistent, Tandartsassistent, TandartsassistentKosten:€ 3275.00Kosten uitleg:instrumentarium en aanmelding bij Register PreventieassistentenMaximaal aantal deelnemers:15
Inhoud

Theoretische inhoud van de cursus:

Kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium
Etiologie en pathogenese van cariës en gingivitis
Rol van de biofilm
Risicofactoren en risicopatiënten
Pocketmeting, pocketstatus en DPSI
Kennis van hand- en mechanisch instrumentarium
Het paroprotocol en het nazorgtraject

Praktische inhoud van de cursus:
Instructies mondhygiëne en voedingsadvies
Infectiepreventie en handhygiëne
Ergonomie
Plaquekleuring, polijsten en fluorapplicatie
Pocketmeting en parostatus
Slijpen van handinstrumenten
Scaling met handinstrumenten en ultrasoon op fantoom en op patiënt

Leerdoelen:
Op het eind van de cursus zijnde deelnemers in staat om preventieve behandelingen uit te voeren en parodontaal afbehandelde patiënten te begeleiden in het nazorg traject. Dit bestaat uit het geven van mondhygiëne instructies, verlenen van voedingsadvies en het supra-gingivale reiniging van het gebit (inclusief mechanisch verwijderen van tandsteen). 

De cursus bestaat uit een theoretisch pakket wat de cursist via afstandsonderwijs kan volgen aan de hand van hoorcolleges die ter beschikking worden gesteld op een online platform. Deze hoorcolleges worden aangevuld met responsiecolleges waarbij cursist in real live vragen kan stellen aan de docent over problemen in verband met de cursus.

Erkende opleiding tot preventieassistent.

Voorwaarden voor deelname:
Diploma MBO-tandartsassistent, relevante werkervaring.

CV Dr. J. D'haese DDS MSc PhD
Jan D'haese (Gent, °01/09/1975) is afgestudeerd als algemeen tandarts aan de VUB te Brussel in 1998. Hij behaalde een Masterdiploma in Clinical and Pharmaceutical Research aan de VUB in 2002. In 2007 startte hij een postgraduaat opleiding in de Orale Implantologie aan de Universiteit Gent die hij met succes voltooide in 2009. Daarna vervolledigde hij zijn academische carrière door te promoveren tot doctor in de tandheelkunde aan de UGent in 2011. Dr. D’haese is erkend als tandarts parodontoloog en werkt in een privaat praktijk als tandarts-parodontoloog/implantoloog. Dr. D’haese is internationaal referee voor verschillende peer reviewed journals en is verantwoordelijk voor de postgraduaatsopleiding in de Orale Implantologie aan de UGent. 

CV mw. K. Yag, MSc
Kübra Yag is in juni 2020 afgestudeerd als tandarts algemeen practicus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In de masterfase van de opleiding heeft zij het chirurgisch profiel gevolgd met dento-alveolaire chirurgie als aandachtsveld. Daarnaast heeft zij zich ook ingezet voor de uitvoering van parodontale chirurgie in de kleine dependance van het Radboudumc Tandheelkunde in Arnhem (AKMA). In haar laatste jaar heeft zij onderzoek gedaan op het gebied van de parodontologie en deze met succes afgerond. Haar scriptie schreef ze over de chirurgische behandeling van gingivarecessies. Als jonge tandarts werkt zij momenteel als algemeen practicus en zet zij zich in voor post academisch onderwijs op de universiteit. 

 

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.