Uw zorgplan, mijn zorg (4 krt). Inschrijving opent binnenkort

25 Nov 2022
Inschrijving gesloten

Informatie

halve dag theoretische cursus

Details
Cursusleider:PAOT bureauDocenten:Mr. dr. Wolter BrandsStart datum:2022-11-25Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Tandarts, Tandarts, TandartsKosten:€ 315.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:15
Inhoud

Van 13.30 - 17.00 uur

Inhoud van de cursus:

Het opstellen van een zorgplan wordt in de nieuwe richtlijn patiëntendossier aanbevolen, maar niet verplicht gesteld. Niettemin zijn er wel signalen vanuit tuchtcolleges en vanuit andere richtlijnen dat een zorgplan in de toekomst steeds belangrijker gaat worden. In deze cursus komen de volgende vragen aan de orde:

-       Wat is een zorgplan en wat het verschil met bijvoorbeeld een behandelplan
-       Het zorgplan als fundament onder het informeren van de patiënt, waarom is
        het zo belangrijk voor de patiënt en de tandarts
-       Hoe wordt een zorgdoel en hoe een zorgplan bepaald en hoe verhouden
        beiden zich tot elkaar
-       Hoe past een zorgplan in het teamconcept en bij verwijzingen 

Als de theoretische basis bekend is zal door de groep voor enkele casus een zorgdoel en een zorgplan opgesteld worden  

CV Mr. dr. W. Brands

Wolter Brands werkt als tandarts (maat) in een groepspraktijk en is plaatsvervangend rechter aan de rechtbank in Midden Nederland. Daarnaast is hij actief in het (PAO) onderwijs. Brands is gepromoveerd in het gezondheidsrecht en heeft talrijke, nationale en internationale lezingen en publicaties over het raakvlak van het gezondheidsrecht en de dagelijkse tandheelkundige praktijk op zijn naam. Brands is betrokken (geweest) bij kwaliteitsinstrumenten en richtlijnen van de KNMT, de NvM, de FDI en van het programma Zichtbare Zorg. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het NTvT en voorzitter van de KNMT.

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.