Parodontale chirurgie (6 krt). Inschrijving opent binnenkort

12 Nov 2022
Inschrijving gesloten

Informatie

eendaagse theoretische en praktische basiscursus

Details
Cursusleider:Dr. D.A.W. OortgiesenDocenten:Dr. D.A.W. Oortgiesen en Dr. M.F. Timmerman Start datum:2022-11-12Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Tandarts, Tandartsassistent, Tandarts, Tandartsassistent, Tandarts, TandartsassistentKosten:€ 645.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:16
Inhoud

Inhoud van de cursus:

Na het uitvoeren van een goede initiële parodontale behandeling kan het voorkomen dat er lokaal nog verdiepte pockets blijven bestaan met persisterende ontstekingsverschijnselen zoals bloeding na sonderen en/of pusafvloed.  De oorzaken hiervan zijn onder andere terug te voeren tot diepe initiële pockets of een ongunstige radixmorfologie zoals toe- of doorgankelijke furcatie defecten.

Parodontale chirurgie kan onder voorwaarden in dergelijke gevallen een uitkomst bieden waarbij men onder direct zicht het worteloppervlak kan behandelen en eventueel correcties kan uitvoeren aan de weke delen of het bot opdat men een morfologie creëert die zelfreiniging door de patiënt mogelijk maakt.

In het theoretische gedeelte zal onder andere ingegaan worden op de indicaties en contra-indicaties van parodontale chirurgie, verschillende hechtmaterialen en -methodes. De praktische oefeningen worden uitgevoerd op varkenskaken.

Leerdoelen: 
- u kunt eenvoudige chirurgische technieken tot herstel van het parodontium
  indiceren en uitvoeren

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
- eenvoudige parodontale chirurgie en correcties van de gingiva uit te voeren op
  het varkenskaakmodel.

CV Dr. D.A.W. Oortgiesen
Daniël Oortgiesen (30 november 1976 geboren te Delfzijl, startte in 1997 met de studie tandheelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens deze studie raakte hij al vroeg geïnteresseerd in de parodontologie en de implantologie. De eerste scriptie had dan ook een parodontaal onderwerp en werd uitgewerkt onder leiding van professor dr. H.H. Renggli, toenmalig hoogleraar parodontologie. Na het afronden van de studie tandheelkunde in 2002 volgde een jaar van waarnemingen in diverse algemene praktijken. Hoewel na het sluiten van de universiteitsdeuren nooit gedacht kwamen er toch gedachten om verder te studeren/specialiseren op dezelfde locatie. Al snel werd er een keuze gemaakt; de master of science opleiding  parodontologie werd gestart in 2003 en succesvol afgerond in 2006. Sindsdien werkte hij op diverse locaties in het land in verwijspraktijken voor parodontologie en implantologie. Sinds september 2012 alleen nog in de Praktijk voor Parodontologie Zwolle (PPZ). In 2012 is hij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van parodontale regeneratie. Naast de werkzaamheden in de PPZ werkt hij nog als tandarts docent op de Radboud Universiteit Nijmegen (begeleiding keuzeblok chirurgisch profiel), geeft regelmatig cursussen en is lid van het Consilium Implantologicum van de NVOI. 

CV Dr. M.F. Timmerman 
Als tandarts (1984, Universiteit van Amsterdam) combineerde Mark ruim 20 jaar algemene praktijk en Paro Praktijk Utrecht met werk als docent en onderzoeker bij de afdeling Parodontologie van ACTA. Naast zijn promotie (2001, ‘Prevalence and Progression of Periodontal Disease in a Young Indonesian Population’) leverde hij op ACTA een bijdrage aan vele onderzoeken en de inhoud van de opleiding parodontologie. 
In 2008 kwam hij bij de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen. Mark is Parodontoloog NVvP en Implantoloog NVOI.
Mark is tegenwoordig ook als docent werkzaam bij het aandachtsgebied I&P, afdeling Tandheelkunde, Radboudumc, Nijmegen.

 

 

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.