OSAS patiƫnten en een MRA deel 1 (6 krt). Inschrijving opent binnenkort

18 Nov 2022
Inschrijving gesloten

Informatie

eendaagse theoretische en praktische cursus

Details
Cursusleider:Mw. drs. J. BaggenDocenten:Mw. drs. J. Baggen en mw. drs. M.J.M. Wetselaar, beiden geaccrediteerd tandarts-slaapgeneeskundige door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)Start datum:2022-11-18Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Tandarts, Tandarts, TandartsKosten:€ 725.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:16
Inhoud

Inhoud van de cursus:

Slaapapneu en snurken, hebben veel aandacht in de media. Hoeveel patiënten lijden hieraan en wat kunt u als tandarts voor hen betekenen? Deze cursus informeert u over de diagnostiek en behandeling van patiënten met het Obstructief Slaap Apneu Syndroom.

Leerdoelen:
- het kennis nemen van de medische achtergronden van een gezonde slaap en
  OSAS
- samenwerken met andere disciplines zoals longartsen, kno-artsen, neurologen
  en diëtisten
- het herkennen van OSAS bij patiënten
- kennis nemen van de protocollen van de NVTS
- kennis nemen over de verschillende behandelingsmogelijkheden zoals CPAP en
  chirurgie
- kennis nemen van de verschillende orale behandelmethodes
- het kunnen beoordelen van verwijzingen door medisch specialisten en de
  verslagen van de door hen uitgevoerde onderzoeken
- het uitvoeren van een onderzoek en vastleggen van de gevonden gegevens
- de indicatiestelling en vervaardiging van een MRA ( Mandibulaire Repositie
  Apparaat)
- het kunnen vastleggen van de proale beetrelatie
- het leren plaatsen van een MRA en het controleren van de functie en
  bijwerkingen in een recall systeem

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
- patiënten te herkennen die aan OSAS lijden
- hen de informatie te bieden om deze OSAS te behandelen
- geprotocolleerd te werken bij de indicatiestelling, behandeling en controle met
  een MRA
- een MRA te indiceren en te vervaardigen.

CV Mw.drs. J. Baggen
Ik ben Jeanne Baggen, 30 jaar algemene tandarts samen met een collega in een eerstelijns Gezondheidscentrum in Nijmegen. Studie Tandheelkunde afgerond aan de KU Nijmegen. Sinds 2011 ben ik erkend als tandarts-gnatholoog door de NVGPT en als tandarts-slaapgeneeskundige door de NVTS.  Lid van de wetenschappelijke - en richtlijnen commissie van de NVTS.  Ik ben op de UMC Radboud Nijmegen werkzaam als cursus leider en docent PAOT tandarts-slaapgeneeskundige.  Daarnaast werk ik, als tandarts-gnatholoog, reeds  5 jaar in een verwijspraktijk voor parodontologie/implantologie /endodontologie en gnathologie in Nijmegen. Ik werk bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam en doe een promotie onderzoek op het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) over TMD pijn en neuropathische pijn. Sinds 2012 ben ik ambassadeur van logonet 024 in Nijmegen.

CV Mw.drs. M.J.M. Wetselaar-Glas
Opleidingen Miranda Wetselaar
• 1983-1988 Tandheelkunde Universiteit van Amsterdam
• 2008-2011 Postinitiële opleiding Gnathologie en Orofaciale pijn Radboudumc,
                    Nijmegen.
Locaties
• 1988-heden Praktijk Wetselaar en Wetselaar-Glas, Heemstede
• 2011-heden Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT), Leids Universitair
                      Medisch Centrum (LUMC)
• 2011-heden Verwijspraktijk Heemstede
• 2014-2016 CBT Kennemerland, Spaarne Gasthuis, Haarlem
• Start promotietraject aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
   (ACTA) op het gebied van slaapgeneeskunde
Erkenningen
• 2011 tandarts-gnatholoog, erkend door de NVGPT
• 2015 tandarts-slaapgeneeskundige, erkend door de NVTS
• 2015 restauratief tandarts, erkend door de NVVRT

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.