Toezichthoudend medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor de Conebeam CT (7,5 krt) (TMS-THK-CBCT)

21 Jan 2022
Inschrijving gesloten

Informatie

Voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen

Details
Cursusleider:drs. O. de Waard, drs. C.M. SuttorpDocenten:dhr. W.P. Moerman, stralingsdeskundige, prof. dr. T.J.J. Maal, R. Schreurs Msc, drs. O. de Waard, drs. C.M. Suttorp; prof. dr. G.J. MeijerStart datum:2022-01-21Andere data:21-01-2022 online zelfstudie
14-02-2022 van 17.00 – 18.00 uur online responsiecollege
18-02-2022 van 14.30 – 16.30 uur examen


ANDERE CURSUSDATA:

Periode 15 april - 13 mei:
• 15 april online zelfstudie
• 9 mei van 17-18 uur online responsiecollege
• 13 mei van 14.30-16.30 uur examen

Periode 2 september - 30 september
• 2 september online zelfstudie
• 26 september van 17-18 uur responsiecollege
• 30 september examen

SCROLL NAAR INSCHRIJVEN VIA DEZE LINK EN KLIK OP DE LINK OM JE OOK VOOR DE ANDERE CURSUSDATA IN TE SCHRIJVEN
Locatie:examen locatie: studiecentrum Radboudumc, Geert Grooteplein 21 NijmegenBeroepen:Tandarts, TandartsKosten:€ 975.00Kosten uitleg:inclusief examen en één herkansingMaximaal aantal deelnemers:30
Inhoud

Deze cursus is niet gesloten. De gebruikelijke inschrijfbuttons zijn helaas tijdelijk buiten gebruik i.v.m. aanpassingen aan onze website.

GRAAG INSCHRIJVEN VIA  DEZE LINK

Over de cursus
Toezichthoudend medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor de Conebeam CT) (7,5 krt).
Deze cursus voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen, zoals geformuleerd in de Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen. In deze cursus wordt een samenvatting gegeven van relevante wet- en regelgeving rond het werken met CBCT en hoe deze in de praktijk kan worden geïmplementeerd. Omdat de patiëntdosis bij CBCT meestal hoger is dan bij intraorale opnamen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rechtvaardiging van de opnamen en de stralingsveiligheid van patiënt, behandelaar en omgeving.
Tijdens deze cursus wordt door middel van een groot aantal presentaties en toetsvragen duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de traditionele 2D en de huidige 3D röntgenopnamen. Aangezien de aanvrager en de beoordelaar van een CBCT wettelijk verplicht is de gehele CBCT te beoordelen, wordt geoefend in een systematische beoordeling van de foto’s. Voor de beoordeling is een goede kennis van de anatomie van het hoofd noodzakelijk.

De cursus is grotendeels online en in eigen tijd te volgen en bestaat uit een e-learning, een responsiecollege en een examen.

Basiskennis 

Om aan de cursus en het examen deel te kunnen nemen moet vooraf de kennis van Stralingshygiëne niveau 5A/M zijn bestudeerd en dien je in het bezit zijn van het certificaat Stralingshygiëne niveau 5A/M. U wordt verzocht om na inschrijving een kopie van dit certificaat te mailen naar radschool.rha@radboudumc.nl

Leerdoelen: 

  • voldoen aan de wettelijke eisen rondom het werken met CBCT
  • het kunnen beoordelen van CBCT opnames op een systematische manier 

Deze cursus is niet gesloten. De gebruikelijke inschrijfbuttons zijn helaas tijdelijk buiten gebruik i.v.m. aanpassingen aan onze website.

INSCHRIJVENG VIA DEZE LINK

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.