Preventieassistente Module I

9 Sep 2016

Informatie

negendaagse cursus tot prev. ass.

Details
Cursusleider:Drs. O. de ZoeteDocenten:drs. O. de Zoete; mw. M. SeuntjensStart datum:2016-09-09Andere data:dag 1 vrijdag 9 september 2016 (+begeleider ochtend)
dag 2 vrijdag 23 september 2016
dag 3 vrijdag 30 september 2016 (+begeleider ochtend/ facultatief)
dag 4 vrijdag 7 oktober 2016
dag 5 vrijdag 14 oktober 2016
dag 6 vrijdag 4 november 2016 (+begeleider ochtend of middag)
dag 7 vrijdag 18 november 2016
dag 8 vrijdag 2 december 2016
dag 9 vrijdag 16 december 2016 (examen)

Ingangstoets is op vrijdag 1 juli 2016 van 10.30-12.00 uur
Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 3230.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:14
Inhoud

Tandheelkundige Preventieassistente Module I
negendaagse theoretische en praktische cursus

Inhoud van de cursus:

Over een periode van 4 maanden worden de assistenten stap voor stap onderwezen in theorie en praktijk van gespreksvoering, het voorlichten van patiënten, voeding, cariës en gingivitis, plaquebeheersing en moderne technieken voor het verwijderen van plaque en tandsteen.

Deze cursus is bedoeld voor ervaren, gemotiveerde tandartsassistenten. Zij worden op het gebied van de tandheelkundige preventie en mondhygiëne geschoold in nauwe samenwerking met de tandarts of mondhygiënist, die een aantal preventieve taken in de praktijk onder hun verantwoordelijkheid wil laten uitvoeren door de tandartsassistent. Na het met goed gevolg afleggen van cursus en klinische eindtoets krijgt de assistent het certificaat preventieassistent.

Leerdoelen:

- cursist heeft kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium in het bijzonder

- cursist heeft kennis van de etiologie van cariës en gingivitis

- cursist heeft kennis van de DPSI

- cursist kan een pocketstatus maken

- cursist kan voorlichting geven over voeding en mondhygiëne

- cursist kan scalers op fantoom en bij patiënten, ten behoeve van supragingivale plaque- en tandsteen verwijderen, correct toepassen

- cursist kan (ultrasone) apparatuur op fantoom en bij patiënten, ten behoeve van supragingivale plaque- en tandsteen verwijdering correct toepassen

- cursist kan de scalers met de hand slijpen

- cursist kent het stappenplan van de preventieve behandeling en kan dit bij de patiënt uitvoeren

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

- bij patiënten onder begeleiding maar met toenemende zelfstandigheid preventieve behandelingen zoals begeleiding mondhygiëne en supragingivale gebitsreiniging uit te voeren.

Erkende opleiding tot preventieassistente.

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.