Over ons

Het PAOT bureau is er voor u!
U kunt bij ons terecht voor al uw vragen over bij -en nascholing. 
Heeft u vragen over het organiseren van bij- en nascholingsactiviteiten op locatie of een cursus op maat voor u en uw collegae, neem dan gerust contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden. Op het tabblad cursussen vindt u ons cursusaanbod en op het tabblad alumni informatie over onze alumni-update dagen.

 

Privacyverklaring:

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Het PAOT bureau streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor cursus doeleinden en voor het doorgeven van uw cursusdeelname tbv registratie -en accreditatie aan het KRT en de St QuAT-Q-Keurmerk.

 

PAOT privacybeleid:

  • We hebben één klantendatabase en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend, zodat wij u bij -en nascholing (BNS) kunnen aanbieden.
  • We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor wervingdoeleinden. 
  • We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen, wel geven we uw BNS deelname door aan de accreditatie -en registratie instanties .
  • We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat.
  • We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
  • We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen. 
  • We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Annuleringsregeling:

De kosten voor annulering van een cursus door de deelnemer binnen een week voor de aanvangsdatum van deze cursus bedraagt de gehele cursusprijs; annulering vanaf 4 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus bedraagt de helft van de cursusprijs en bij annulering meer dan vier weken voor aanvang van de cursus, bedragen de kosten € 25,- 
Het PAOT bureau behoudt zich het recht voor om in het geval van te weinig aanmeldingen of ziekte van de docent ed. een cursus te annuleren.
Deelname aan het alumni-update contract is een abonnement. Het contract wordt  jaarlijks automatisch verlengd. Beëindiging van het contract dient schriftelijk/per mail te geschieden, vóór 1 september van het jaar voorafgaand aan de nieuwe periode. Bij tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.