Inhoud van het volledige PAOT alumni-update pakket

Inhoud van het volledige PAOT alumni-update pakket:

-Tweemaal per jaar een updatedag waarin een 5-tal  “state of the art” presentaties over diverse tandheelkundige vakgebieden. Altijd gegeven door gerenommeerde sprekers van binnen en buiten de afdeling Radboudumc Tandheelkunde
-Exclusieve toegang tot de vakinhoudelijke pagina’s via  www.paot.nl . Na inloggen, wordt toegang verstrekt tot de presentaties van de updatedagen, toetsprogramma’s en andere interessante tandheelkundige informatie.
-Voorrang bij inschrijving op het PAOT cursussen.
-Een certificaat voor de gevolgde PAOT updatedagen
-De alumnidagen zijn KRT geregistreerd en door Q-keurmerk geaccrediteerd, deelname wordt door het PAOT bureau aan de betreffende registers gemeld.
-Ter kennismaking voor de jonge collega’s bieden we de eerste alumni-updatedag direct volgend op je afstuderen aan voor slechts € 150,-
-Alle alumni-update deelnemers met een jaarcontract krijgen vanaf 2018 15% korting op onze PAOT-cursussen.


Het gehele pakket wordt aangeboden voor € 775,- per jaar en het introductiepakket voor één updatedag voor € 388,-. Het contract wordt vervolgens automatisch jaarlijks verlengd. Beëindiging van het contract dient schriftelijk/per mail te geschieden, vòòr 1 september van het jaar voorafgaand aan de nieuwe periode. 

Voorwaarden gemist alumniprogramma:

  • Het aanbod geldt alleen voor de huidige deelnemers aan het alumnicontract 2020
  • Het aanbod kan alleen verzilverd worden door deelnemers van het contract in het jaar dat de cursus wordt geboekt. Als u in 2021 een cursus wilt boeken met dit aanbod dan dient u ook in 2021 deelnemer te zijn van het alumniprogramma.
  • Het aanbod geldt alleen voor nieuwe boekingen.
  • Het aanbod geldt enkel voor 1 of 2-daagse cursussen.