RvT-informatie

REUNISTENVERENIGING TANDHEELKUNDE NIJMEGEN

 

Welkom op de internetpagina van de Reünistenvereniging Tandheelkunde Nijmegen. 
Via deze website willen we u op de hoogte houden van de geplande activiteiten en tevens de mogelijkheid bieden zich hiervoor online in te schrijven. 
Als u nog geen lid bent van de vereniging en dit graag wilt worden, registreert u zich dan eerst even op de website zodat we uw gegevens hebben en stuur dan even een mailtje met het verzoek om lid te worden naar het secretariaat. De contributie bedraagt € 41 euro per jaar.

Heeft u vragen, opmerkingen of adviezen voor de Reünistenvereniging Tandheelkunde Nijmegen, dan kunt u contact met het secretariaat opnemen:

Reünistenvereniging Tandheelkunde Nijmegen
p/a PAOT bureau,
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Philips van Leydenlaan 25
Nijmegen
tel: 024- 3092862
bankrekening: NL 02 ABNA 0544 9450 69
www.rvtnijmegen.nl
info@rvtnijmegen.nl 

Laatste RVT nieuwsbrief, klik hier

 

    Lustrum RVT "Vingtage" 

Op 17 mei 2019 vanaf 13.00uur, vieren we groots ons 4de lustrum, klik hieronder op lees meer en zie ook wie zich al heeft aangemeld!!

RvT-overzicht

Aankomende RvT-cursussen

Lustrum RVT "Vingtage"

Al 101 aanmeldingen voor het lustrum!

17 May 2019
Lees meer